Nibelungen

Was het Derde Rijk onvermijdelijk en wat zou er gebeurd zijn als…? Dat zijn de centrale vragen in deze roman. Na de gruwelijke oorlogsjaren van 1914 – 1918 volgde de crisis. Die verhinderde dat het met Duitsland weer de goede kant op zou gaan. En tot overmaat van ramp volgde de beurskrach in 1929. De werkloosheid schoot omhoog; het geweld in de straten keerde terug en op dat moment koos het Duitse volk massaal voor een radicale oplossing. Een sterke leider die een einde moest maken aan de nachtmerrie.

Op een dag brengt een lange voetreis een van de hoofdpersonen in Duitsland. Hij sluit zich aan bij het rondreizend theatergezelschap ‘August von Platen’. Hij is daar met een opdracht die zijn leven beheerst en hem pas duidelijk wordt aan het slot. Terwijl de Führer triomfeert en zijn volk aanzet tot haat, hebben de personages van theatergezelschap “August von Platen” elk hun eigen verhaal. Sfeer en emoties van die tijd worden neergezet zonder nostalgisch te zijn.

De verlatenheid van de karakters grijpt je aan en laat zien dat je eenzaamheid niet altijd kunt delen met degenen die het dichtst bij je staan.
Gebrek aan wederzijds begrip, depressie en de allesomvattende eenzaamheid van de karakters; al deze aspecten leiden zonder uitzondering naar een onafwendbaar noodlot.
Dit boek is niet alleen een in romanvorm vervatte getuigenis van gebeurtenissen uit het verleden. Ook vandaag de dag is het leidende thema actueel. Luisteren we naar een kleine groep radicalen die mensen schrik aanjagen en in het keurslijf van hun eigen ideologie willen dwingen? Of staat er iemand op die hen stopt?

Uitgeverij HumBuzz

Artwork

“Unspoken memories”

Willie van Schie-Kamps