De Brandiusconnectie

Sam Wortelboer is onder onopgehelderde omstandigheden overleden in de stad, waar
hij na het afbreken van zijn studie een paar jaar onder ieders radar is gebleven. Bij
het opruimen van het ouderlijk huis vindt zijn broer een onbekende foto, die kort
voor Sams overlijden is genomen en door hun vader is verborgen.

Wanneer ook politieman Sibbe Winia, die heeft aangekondigd informatie te hebben die mogelijk verband houdt met de dood van Sam verongelukt, terwijl hij op weg is naar Bob is het mysterie compleet.

Bob Wortelboer gaat op zoek naar de waarheid, omdat hij niet gelooft dat toeval tot
de dood van Sam en Sibbe heeft geleid. Naarmate zijn onderzoek vordert loopt niet
alleen het dodental op, maar wordt hem ook duidelijk dat hij, zonder dat te hebben
beseft, een telg is uit een ontwrichte familie.

Sam, een bejaarde boekhandelaar in Groningen, een industrieel uit Friesland;
Iedereen lijkt onderdeel van een onwaarschijnlijk smeltkroes vol hebzucht, intrige en barbarij. In zijn poging de waarheid bloot te leggen is Bobs eigen ondergang nabij.

Uitgeverij HumBuzz

Artwork

“Hooked on Walls”

Laura Hoynck van Papendrecht

(http://www.laurafrancesart.com)